Wojciech Zieliński lengyel állampolgár által benyújtott 0357/2018. számú petíció a foglalkoztatása meghosszabbításának kudarcából és a közösségi vámjoggal való összeférhetetlenségből eredő állítólagos hátrányos megkülönböztetésről  
A petíció adatai  

0357/2018

Összefoglalásban szereplő cím: Wojciech Zieliński lengyel állampolgár által benyújtott 0357/2018. számú petíció a foglalkoztatása meghosszabbításának kudarcából és a közösségi vámjoggal való összeférhetetlenségből eredő állítólagos hátrányos megkülönböztetésről

Petíció száma: 0357/2018

Témakörök: Foglalkoztatás

Ország: Lengyelország

A petíció benyújtójának adatai  

Név: Wojciech Zieliński

A petíció összefoglalása  

A petíció benyújtója 1993 óta a lengyel vámhatóságnál dolgozott tisztviselőként és vámellenőrzésekért volt felelős. Ő az egyike annak a sok vámtisztviselőnek, akiket 2017-ben elbocsátottak, amikor a munkaszerződésüket nem hosszabbították meg, vagyis nem kaptak újabb munkaajánlatot, miután a vámigazgatási szervek jogi státusza megváltozott. Vám- és Adóügyi Hatóság névvel a nemzeti bevételeket kezelő szervbe lettek bevonva. A petíció benyújtója szerint azért nem kapott munkát, mivel a Celnicy PL nevezetű szakszervezet tagja és aktívan részt vett a vámtisztviselők tüntetéseiben a foglalkoztatási eljárásokat érintő változtatások ellen. Továbbá a petíció benyújtója megkérdőjelezi elbocsátásának körülményeit, amelyek a sajátos jogi státuszából eredően kizárják őt a bírói jogvédelemből, ami szerinte nem csak a lengyel törvényekkel, hanem az Európai Unió Alapjogi Chartájával is szemben áll.