Christoph Klein német állampolgár által benyújtott 0407/2019. számú petíció az Európai Bíróság ítéleteinek és az alkalmazandó uniós jogszabályoknak a be nem tartásáról  
A petíció adatai  

0407/2019

Összefoglalásban szereplő cím: Christoph Klein német állampolgár által benyújtott 0407/2019. számú petíció az Európai Bíróság ítéleteinek és az alkalmazandó uniós jogszabályoknak a be nem tartásáról

Petíció száma: 0407/2019

Témakörök: Versenyjog

Ország: Európai Unió

A petíció benyújtójának adatai  

Név: Christoph Klein

A petíció összefoglalása  

A petíció benyújtója a 2011. január 19-i állásfoglalásra hivatkozik (B7–0026/2011), amelyben az Európai Parlament felszólította a Bizottságot, hogy zárja le az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv 8. cikke alapján az „Inhaler Broncho Air” elnevezésű, CE-jelöléssel ellátott orvostechnikai eszköz tekintetében Németország által indított védintézkedési eljárást. A jogerős bírósági ítéletek ellenére a Bizottság továbbra is figyelmen kívül hagyta az állásfoglalást. Az elmúlt 20 évben tilos volt a termék forgalmazása. A petíció benyújtójának véleménye szerint a Bizottság következetesen megsértette az uniós jogot. A petíció benyújtójának nem volt módja az uniós jog szerinti jogainak érvényesítésére.