Christoph Klein német állampolgár által benyújtott 0567/2019. számú petíció az uniós jog megsértése eseténigénybe vehető hatékony jogorvoslathoz való jog tagállamok által való megsértéséről  
A petíció adatai  

0567/2019

Összefoglalásban szereplő cím: Christoph Klein német állampolgár által benyújtott 0567/2019. számú petíció az uniós jog megsértése eseténigénybe vehető hatékony jogorvoslathoz való jog tagállamok által való megsértéséről

Petíció száma: 0567/2019

Témakörök: Belső piac,  Jogérvényesülés

Ország: Európai Unió

A petíció benyújtójának adatai  

Név: Christoph Klein

A petíció összefoglalása  

A petíció benyújtója úgy véli, hogy azon esetekben, amikor a tagállamok megsértik a kötelező érvényű uniós jogszabályokból származó másodlagos és eljárási jogot, akkor a jogsértést elszenvedő személyek a jelenleg érvényes uniós szerződések alapján nem jogosultak arra, hogy ez ellen fellépjenek. E hiányosság megakadályozza a személyeket az igazságszolgáltatáshoz való joguk gyakorlásában, ami sérti az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét (a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog). A petíció benyújtója megoldásokat kínál az érzékelhető szakadék megszüntetésére.