Click to read the COVID-19 Urgency Procedure Petitions on Europarl PETITIONS Committee website

 


Peticijų pateikimo ir nagrinėjimo proceso Europos Parlamente tikslas – užtikrinti Jums galimybę susisiekti su Parlamentu ir pasinaudoti viena iš pagrindinių visų Europos Sąjungos piliečių ir gyventojų teisių, įtvirtintų Sutartyje ir Pagrindinių teisių chartijoje, t. y. teise pateikti peticiją. Išsamiau skaitykite Lisabonos sutartyje.

Jūsų peticija suteikia galimybę Parlamentui per Peticijų komitetą patikrinti, kaip iš tiesų įgyvendinami Europos teisės aktai, ir įvertinti, kaip Europos institucijos reaguoja į Jūsų pareikštą susirūpinimą.

Peticijų komiteto tikslas – pateikti atsakymą į visas peticijas ir, jei įmanoma, pasiūlyti, kaip neteisminiu būdu išspręsti susirūpinimą keliančius pagrįstus ir su ES veikla susijusius klausimus, į kuriuos peticijų pateikėjai atkreipė mūsų dėmesį.

Šis portalas sukurtas siekiant sudaryti Jums galimybę pateikti peticiją elektroniniu būdu atliekant naudotojui lengvai suprantamą ir nesudėtingą registracijos procesą. Tačiau portale taip pat numatoma pateikti klausimų, kuriuos iškėlė kiti asmenys, santrauką ir informaciją apie jau gautas peticijas. Paieškos funkcija suteikia galimybę rasti informaciją apie Jums tiesiogiai rūpimus klausimus ir sužinoti, ką kiti asmenys pasakė su ES veikla susijusiais klausimais. Be to, portalas suteikia Jums galimybę internetu paremti remtinas peticijas, kurias Peticijų komiteto nariai paskelbė priimtinomis.

Jei pageidaujate pateikti peticiją popieriuje, tai nėra būtina užpildyti formos ar laikytis standartinio formato.

 

Visgi būtina:

 

  • peticijoje nurodyti savo vardą ir pavardę, pilietybę ir nuolatinės gyvenamosios vietos adresą (kai peticiją teikia asmenų grupė, vardą ir pavardę, pilietybę ir nuolatinės gyvenamosios vietos adresą turi nurodyti įteikėjas arba bent jau pirmasis peticiją pasirašęs asmuo);
  • peticiją pasirašyti.

 

Prie peticijos galite pridėti priedų, įskaitant patvirtinamųjų dokumentų, kuriuos turite, kopijas.

Peticiją siųskite adresu:

 

Peticijų komiteto pirmininkas

European Parliament

B-1047 BRUSSELS

 

Peticijų pateikimo ir nagrinėjimo procesas visuomet yra atviras ir skaidrus. Nemažai peticijų aptariama komiteto posėdžiuose (paspaudę čia galite stebėti Peticijų komiteto posėdžių vaizdo įrašus), kuriuose aktyviai dalyvauja peticijų pateikėjai. Tačiau peticijos yra labai įvairios ir jų gaunama labai daug, todėl komitete aptariamos ne visos peticijos. Nariai gali nutarti, kad sprendimus dėl peticijų priims pasinaudodami įprasta politinės kontrolės sistema.

Visais atvejais peticijų pateikėjai informuojami apie kiekvieną peticijos nagrinėjimo etapą ir gauna pirmininko laišką, kuriame pranešama apie rezultatą.