Peticija Nr. 0084/2018 dėl prieštaringų teismines institucijas reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų Rumunijoje, kurią pateikė Rumunijos pilietis Marian Tănase  
Peticijos duomenys  

0084/2018

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0084/2018 dėl prieštaringų teismines institucijas reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų Rumunijoje, kurią pateikė Rumunijos pilietis Marian Tănase

Peticijos numeris: 0084/2018

Temos: Teisingumas

Valstybė: Rumunija

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: Marian Tanase

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėjas susirūpinęs dėl siūlomų trijų svarbių įstatymų, kuriais reglamentuojamos Rumunijos teisminės institucijos, pakeitimų: Įstatymo Nr. 304/2004 dėl teismų struktūros, Įstatymo Nr. 303/2004 dėl teisėjų ir prokurorų statuso ir Įstatymo Nr. 317/2004 dėl Aukščiausiosios magistratų tarybos. Jis teigia, kad įstatymo projektais labai kenkiama teisminių institucijų nepriklausomumui ir neatsižvelgiama į piliečių bei šalies interesus, o siekiama apsaugoti aukšto lygio korumpuotus politikus.