Peticija Nr. 0096/2019 dėl standartinio ES oro taršos ženklelio sukūrimo ir transporto priemonių klasifikavimo eismo apribojimams, kurią pateikė Ispanijos pilietis Arnau Domènech Romero  
Peticijos duomenys  

0096/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0096/2019 dėl standartinio ES oro taršos ženklelio sukūrimo ir transporto priemonių klasifikavimo eismo apribojimams, kurią pateikė Ispanijos pilietis Arnau Domènech Romero

Peticijos numeris: 0096/2019

Temos: Aplinka – Tarša,  Transportas

Valstybė: Europos Sąjunga

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: Arnau Domènech Romero

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėjas teigia, kad pagal Direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje buvo nustatytos nacionalinės taisyklės ir reglamentai, kurie dažnai įgyvendinami taikant sudėtingus vietinius, specialius reglamentus ir lengvatas, ir vis labiau trukdo kelių transportui ES.Todėl peticijos pateikėjas ragina sukurti standartinį ES lygmens oro taršos ženklelį ir transporto priemonių klasifikavimą eismo apribojimams, kurie, jo nuomone, užkirstų kelią painiavai ir didelėms baudoms vairuotojams ir sustiprintų bendrąją rinką, nes palengvintų kelių transportą.