Peticija Nr. 0135/2019 dėl ES produktams taikomų garantijų pratęsimo; ją pateikė Suomijos pilietis Matias Kiviniemi  
Peticijos duomenys  

0135/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0135/2019 dėl ES produktams taikomų garantijų pratęsimo; ją pateikė Suomijos pilietis Matias Kiviniemi

Peticijos numeris: 0135/2019

Temos: Vidaus rinka,  Vartotojų teisės,  Aplinka – Atliekos

Valstybė: Europos Sąjunga

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: Matias Kiviniemi

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą įvertinti finansinį garantijų pratęsimo poveikį Europos vartotojams, verslui ir gamybai. Jis taip pat prašo Europos Parlamento išplėsti Vartotojų teisių direktyvas nurodant būtinų produktų kategorijas ir įtraukiant kiekvienos kategorijos garantijų gaires. Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą nustatyti procedūrą, pagal kurią tos gairės būtų reguliariai vertinamos ir atnaujinamos. Peticijos pateikėjas ragina laikytis tvaresnio požiūrio: nustatyti ilgesnį garantijų laikotarpį ir skatinti dažniau gaminius taisyti, o ne išmesti.