Peticija Nr. 0160/2018 dėl nevienodų išmokų pagal ES bendrą žemės ūkio politiką Lietuvoje, kurią pateikė Lietuvos pilietis Jonas Vilionis Lietuvos žemės ūkio ir maisto tarybos vardu su 52 359 parašais  
Peticijos duomenys  

0160/2018

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0160/2018 dėl nevienodų išmokų pagal ES bendrą žemės ūkio politiką Lietuvoje, kurią pateikė Lietuvos pilietis Jonas Vilionis Lietuvos žemės ūkio ir maisto tarybos vardu su 52 359 parašais

Peticijos numeris: 0160/2018

Temos: Žemės ūkis

Valstybė: Lietuva

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: European Parliament

Peticijos santrauka  

Lietuvos ūkininkai gali gauti tiesioginę paramą iš ES Common Agricultural Policy (CAP) nuo šalies įstojimo į ES, tačiau jie gauna daug mažesnes išmokas, nei jų kolegos Vakarų Europos šalyse. Nepaisant to, kad išpildyti reikalavimai aplinkos, maisto saugos ir gyvūnų gerovės srityje, ūkininkams neskiriamos sąžiningos, vienodos ir nediskriminacinės išmokos. Peticijos pateikėjo nuomone, šios išmokos tariamai diskriminacinės buvo 2014 m., 10 metų trukmės pereinamojo laikotarpio pabaigoje. Po ES bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos per kitą finansinį 2014–2020 m. laikotarpį Lietuvos ūkininkai ir žemės ūkio įmonės ir toliau bus nepalankioje padėtyje ir bus diskriminuojami skirstant lėšas BŽŪP įgyvendinti. Nevienodos BŽŪP išmokos didina Lietuvos ūkininkų emigraciją į kitas ES valstybes nares, kurios yra labiau išsivysčiusios ir gauna didesnę ES fondų paramą.