Peticija Nr. 0165/2019 9 dėl Europos Parlamento specialaus tyrimo komiteto dėl Lenkijos valstybinės prokuratūros veiklos, kurią pateikė Lenkijos pilietis J. K.  
Peticijos duomenys  

0165/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0165/2019 9 dėl Europos Parlamento specialaus tyrimo komiteto dėl Lenkijos valstybinės prokuratūros veiklos, kurią pateikė Lenkijos pilietis J. K.

Peticijos numeris: 0165/2019

Temos: Teisingumas,  Pagrindinės teisės

Valstybė: Lenkija

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: E. P.

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėjas ragina įsteigti specialų tyrimo komitetą, kuris išnagrinėtų galimas problemas, susijusias su Lenkijos prokuratūros veikla. Peticijos pateikėjas teigia, kad Lenkijos piliečių teisės pažeidžiamos dėl to, kad po dabartinės Lenkijos vyriausybės patekimo į valdžią 2015 m. įsigaliojo nekonstituciniai teisinės tvarkos pakeitimai. Peticijos pateikėjo iškelti klausimai susiję su generalinio prokuroro ir teisingumo ministro kabinetų sujungimu bei su teisėsaugos institucijų politizavimu.