Peticija Nr. 0171/2019 dėl vabzdžių mirtingumo, sukelto gatvių žibintų, kurią pateikė Vokietijos pilietis B. K.  
Peticijos duomenys  

0171/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0171/2019 dėl vabzdžių mirtingumo, sukelto gatvių žibintų, kurią pateikė Vokietijos pilietis B. K.

Peticijos numeris: 0171/2019

Temos: Gyvūnų gerovė

Valstybė: Europos Sąjunga

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: E. P.

Peticijos santrauka  

Kad būtų užkirstas kelias vabzdžiams mirti naktį, peticijos pateikėjas ragina baltas gatvės žibintų šviesas pakeisti geltona arba oranžine šviesa, kad būtų kuo labiau sumažintas skleidžiamos šviesos kiekis ir kad būtų priimti teisės aktai, pagal kuriuos būtų reikalaujama, kad apšvietimas Europoje būtų saugus vabzdžiams. Baltos šviesos sukeliama šviesos tarša yra viena iš pagrindinių vabzdžių mirtingumo priežasčių.