Peticija Nr. 0233/2019 dėl būtinybės surengti antrą referendumą dėl „Brexit’o“, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė Christine Gibson  
Peticijos duomenys  

0233/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0233/2019 dėl būtinybės surengti antrą referendumą dėl „Brexit’o“, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė Christine Gibson

Peticijos numeris: 0233/2019

Temos: Pagrindinės teisės

Valstybė: Airija,  Vokietija,  Bulgarija,  Rumunija,  Estija,  Ispanija,  Vengrija,  Europos Sąjunga,  Malta,  Lietuva,  Slovakija,  Belgija,  Slovėnija,  Kroatija,  Austrija,  Nyderlandai,  Lenkija,  Čekija,  Latvija,  Švedija,  Jungtinė Karalystė,  Danija,  Graikija,  Portugalija,  Suomija,  Liuksemburgas,  Kipras,  Italija,  Prancūzija

Asociacijos pavadinimas: Keep it Green (unincorporated association local environmental group)

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: Christine Gibson

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išsaugotos tų Jungtinės Karalystės piliečių teisės ir interesai, kurie nori, kad būtų surengtas antras referendumas dėl „Brexit’o“. Ji taip pat nurodo, kad priimant sprendimą dėl šio referendumo turi būti numatyta, kad Jungtinė Karalystė, įskaitant Šiaurės Airiją, privalo laikytis Europos žmogaus teisių konvencijos ir ES aplinkos teisės aktų nuostatų.