Peticija Nr. 0286/2019 dėl kompensacijos dėl kūno sužalojimo, kurią pateikė Belgijos pilietis Bert Vanhelmont  
Peticijos duomenys  

0286/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0286/2019 dėl kompensacijos dėl kūno sužalojimo, kurią pateikė Belgijos pilietis Bert Vanhelmont

Peticijos numeris: 0286/2019

Temos: Socialiniai reikalai

Valstybė: Belgija

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: Bert Vanhelmont

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėjas prieštarauja dėl orientacinės lentelės, naudojamos Belgijoje nustatant kūno sužalojimo laipsnį, įskaitant atvejus, kai bylos nagrinėjamos teisme. Anot peticijos pateikėjo, kompensacijos dydžiai, nurodyti minėtoje orientacinėje lentelėje, sudaro 65 proc. moterų atveju ir 35 proc. vyrų atveju, o tai, turint mintyje, kad sužalojimo ir neįgalumo laipsnis yra toks pat, yra diskriminacija vyrų atžvilgiu, palyginti su moterimis. Šiuo klausimu jis kreipėsi į Belgijos federalinę teisingumo ministeriją, bet ligi šiol negavo jokio atsakymo. Jis ragina imtis būtinų veiksmų, kad iš orientacinės lentelės būtų pašalinta šios rūšies diskriminacija dėl lyties.