Peticija Nr. 0290/2019 dėl Kipro valdžios institucijų vykdomos darbuotojų diskriminacijos ir nesąžiningų neterminuotų darbo sutarčių sudarymo sąlygų, kurią pateikė Kipro pilietė E. R.  
Peticijos duomenys  

0290/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0290/2019 dėl Kipro valdžios institucijų vykdomos darbuotojų diskriminacijos ir nesąžiningų neterminuotų darbo sutarčių sudarymo sąlygų, kurią pateikė Kipro pilietė E. R.

Peticijos numeris: 0290/2019

Temos: Užimtumas

Valstybė: Kipras

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: E. P.

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėja teigia, kad Kipro valdžios institucijos nesilaiko ES teisės aktų nuostatų, nes diskriminuoja laikinuosius darbuotojus ir įdarbintus pagal neterminuotas darbo sutartis darbuotojus, palyginti su pagal neterminuotas darbo sutartis dirbančiais valstybės tarnautojais. Ji tvirtina, kad Kipras pažeidžia Direktyvą 1999/70/EB dėl savo nacionalinių įstatymų, priimtų 2016 m. Ji teigia, kad pagal neterminuotas darbo sutartis pažeidžiamos asmenų, įdarbintų pagal tokias sutartis ir atliekančių tą patį darbą, kurį atlieka valstybės tarnautojai, teisės, taip pat pagal jas nukenčia išmokos ir minėtiems asmenims suteikiama apsauga.