Peticija Nr. 0296/2019 dėl 50 straipsnio taikymo sustabdymo dvejiems metams siekiant neleisti Jungtinei Karalystei išstoti iš ES be sutarties, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė L. A.  
Peticijos duomenys  

0296/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0296/2019 dėl 50 straipsnio taikymo sustabdymo dvejiems metams siekiant neleisti Jungtinei Karalystei išstoti iš ES be sutarties, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė L. A.

Peticijos numeris: 0296/2019

Temos: Konstituciniai reikalai,  Pagrindinės teisės,  Institucijos

Valstybė: Europos Sąjunga

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: L. A.

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėja prašo sustabdyti 50 straipsnio taikymą dvejiems metams, kad būtų išvengta išstojimo iš ES be sutarties, jei JK vyriausybė nesugebėtų sudaryti su ES išstojimo sutarties iki 2019 m. balandžio 11 d.