Peticija Nr. 0412/2018 dėl gyvūnų vežimo ir gyvūnų prekybos ES, kurią pateikė Vokietijos pilietis I.B.  
Peticijos duomenys  

0412/2018

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0412/2018 dėl gyvūnų vežimo ir gyvūnų prekybos ES, kurią pateikė Vokietijos pilietis I.B.

Peticijos numeris: 0412/2018

Temos: Gyvūnų gerovė

Valstybė: Europos Sąjunga

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: E. P.

Peticijos santrauka  

Peticijoje nurodomi Vokietijos žiniasklaidos pranešimai apie piktnaudžiavimo praktiką gyvūnų prekybos ir transporto sektoriuose ES. Peticijoje ši praktika, pvz., pernelyg ilgos kelionės jūrų ir kelių transportu, kurių metu gyvūnai patiria itin dideles kančias, detaliai aprašoma. Peticijoje pateikiamas priemonių ir minčių, kaip būtų galima pagerinti gyvūnų vežimą ir prekybą ES, kad šis vežimas ir prekyba taptų humaniškesni ir juos vykdant būtų labiau atsižvelgiama į gyvūnų sveikatą ir saugą, sąrašas.