Peticija Nr. 0413/2019 dėl Direktyvos 2004/38/EB dėl judėjimo laisvės įgyvendinimo Airijoje, kurią pateikė Didžiosios Britanijos pilietis Nial Pickering  
Peticijos duomenys  

0413/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0413/2019 dėl Direktyvos 2004/38/EB dėl judėjimo laisvės įgyvendinimo Airijoje, kurią pateikė Didžiosios Britanijos pilietis Nial Pickering

Peticijos numeris: 0413/2019

Temos: Pagrindinės teisės,  Vidaus rinka – Laisvas asmenų judėjimas

Valstybė: Airija

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: Nial Pickering

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl teisės aktų neatitinkančio Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje įgyvendinimo Airijoje. Peticijos pateikėjas, kuris yra Didžiosios Britanijos pilietis, su savo vietnamiete žmona ir dvigubą pilietybę turinčia dukra gyvenantis Turkijoje, tvirtina, kad Airijos valdžios institucijos dėl įtarimų apeinant nacionalinius imigracijos teisės aktus atsisakė suteikti vizą jo žmonai. Peticijos pateikėjas mano, kad toks atsisakymas pažeidžia jo judėjimo laisvę ir teisę į šeimos gyvenimą.