Peticija Nr. 0417/2019 dėl neteisingo Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo perkėlimo į nacionalinę teisę Italijoje, kurią pateikė Italijos pilietis Michele Campanelli  
Peticijos duomenys  

0417/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0417/2019 dėl neteisingo Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo perkėlimo į nacionalinę teisę Italijoje, kurią pateikė Italijos pilietis Michele Campanelli

Peticijos numeris: 0417/2019

Temos: Energetika,  Nuosavybės teisės

Valstybė: Italija

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: Michele Campanelli

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl didelių išlaidų, kurias patyrė įrengdamas šilumos skaitiklį, ir nurodo, kad Italijoje Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo į nacionalinę teisę buvo perkelta neteisingai, nes perkėlimo į nacionalinę teisę dekrete nenumatyta palyginti alternatyvių šildymo priemonių (kondensacinio šilumos katilo).