Peticija Nr. 0461/2019 dėl Reglamento (ES) 0461/2019, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, ir Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, neįgyvendinimo, kurią pateikė Ispanijos pilietis F. B. P.  
Peticijos duomenys  

0461/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0461/2019 dėl Reglamento (ES) 0461/2019, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, ir Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, neįgyvendinimo, kurią pateikė Ispanijos pilietis F. B. P.

Peticijos numeris: 0461/2019

Temos: Teisingumas

Valstybė: Ispanija

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: E. P.

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis visų būtinų priemonių ir užtikrinti, kad Ispanijos valdžios institucijos suderintų nacionalinius teisės aktus su Reglamentu (ES) 0461/2019, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, ir Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą. Visų pirma jis prašo užtikrinti, kad, nagrinėjant bylas dėl ieškinių, kurių suma nesiekia 5 000 EUR, nebebūtų privaloma samdyti advokato ar teisinio atstovo, tiesa, šių teisės specialistų dalyvavimo neturėtų būti atsisakyta tais atvejais, kai – nepriklausomai nuo susijusius sumos – aptariamas klausimas šito reikalauja.