Peticija Nr. 0464/2019 dėl tariamai neteisingo Reglamento Nr. 883/2004 taikymo Portugalijoje, kurią pateikė Portugalijos pilietis José Augusto Dos Santos Silva  
Peticijos duomenys  

0464/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0464/2019 dėl tariamai neteisingo Reglamento Nr. 883/2004 taikymo Portugalijoje, kurią pateikė Portugalijos pilietis José Augusto Dos Santos Silva

Peticijos numeris: 0464/2019

Temos: Pensijos

Valstybė: Portugalija

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: José Augusto Dos Santos Silva

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėjas, turintis teisę gauti tiek Portugalijos, tiek Vokietijos mokamą senatvės pensiją, nėra patenkintas tuo, kaip jo pensiją apskaičiuoja Portugalijos valdžios institucijos. Jo teigimu, Portugalija neteisingai taiko Reglamento Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nuostatas.