Peticija Nr. 0540/2019 dėl Pridėtinės vertės mokesčio direktyvos perkėlimo į Vokietijos teisę, kurią pateikė Vokietijos pilietis Thomas Bublitz Vokietijos federalinės privačių klinikų asociacijos (vok. Bundesverband Deutscher Privatklinien e.V.) vardu  
Peticijos duomenys  

0540/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0540/2019 dėl Pridėtinės vertės mokesčio direktyvos perkėlimo į Vokietijos teisę, kurią pateikė Vokietijos pilietis Thomas Bublitz Vokietijos federalinės privačių klinikų asociacijos (vok. Bundesverband Deutscher Privatklinien e.V.) vardu

Peticijos numeris: 0540/2019

Temos: Apmokestinimas,  Vidaus rinka

Valstybė: Vokietija

Asociacijos pavadinimas: Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: Thomas Bublitz

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėjas rašo, kad privačios klinikos, kurioms licencija išduota pagal Pramonės kodekso 30 straipsnį, bet kurios nėra įtrauktos į Federalinį valstybės ligoninių planą pagal Socialinės teisės kodekso 108 straipsnį, apmokestinamos pagal skirtingą PVM tarifą nei ligoninės, kurios yra įtrauktos į Ligoninių planą, nors jos teikia tokias pat būtinas medicinos paslaugas. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento paraginti pakeisti Vokietijos teisės aktus, kad į nacionalinį Apyvartos mokesčio įstatymą būtų perkeltas Pridėtinės vertės mokesčio direktyvoje įtvirtintas mokesčių teisės neutralumo principas.