Peticija Nr. 0548/2019 dėl SDHI fungicidų naudojimo poveikio žmonių sveikatai ir ekosistemoms, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Nicolas Laarman asociacijos „Pollinis France“ vardu  
Peticijos duomenys  

0548/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0548/2019 dėl SDHI fungicidų naudojimo poveikio žmonių sveikatai ir ekosistemoms, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Nicolas Laarman asociacijos „Pollinis France“ vardu

Peticijos numeris: 0548/2019

Temos: Sveikata,  Aplinka

Valstybė: Europos Sąjunga

Asociacijos pavadinimas: POLLINIS France

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: Nicolas Laarman

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėjas teigia, kad, nepaisant teigiamų SDHI fungicidų savybių, jų šalutinis poveikis daugeliui kitų gyvų organizmų yra žalingas, priklausomai nuo SDHI fungicidų poveikio laiko ir dozės. Pasak jo, dabartinė teisės aktų sistema nustatyta tinkamai neatsižvelgiant į nuolat atnaujinamus mokslinius duomenis, o bandymų metodika nėra tinkama, kad būtų galima įvertinti didelį fungicidų keliamą pavojų. Peticijos pateikėjas išvardija įvairius mokslinius duomenis, pabrėždamas pavojaus, kurį kelia SDHI fungicidų naudojimas, rimtumą. Jis ragina Europos Parlamentą iš naujo įvertinti šių medžiagų poveikį žmonių sveikatai, ekosistemoms ir augalus apdulkinantiems vabzdžiams, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką.