Peticija Nr. 0652/2019 dėl portugalų mokytojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, diskriminacijos, kurią pateikė Portugalijos pilietis Antero Ribeiro  
Peticijos duomenys  

0652/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0652/2019 dėl portugalų mokytojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, diskriminacijos, kurią pateikė Portugalijos pilietis Antero Ribeiro

Peticijos numeris: 0652/2019

Temos: Užimtumas

Valstybė: Portugalija

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: Antero Ribeiro

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad portugalų mokytojai, pagal terminuotas darbo sutartis dirbantys užsienyje veikiančiose portugalų mokyklose, kitaip negu jų kolegos žemyninėje Portugalijoje, negali užimti nuolatinių mokytojo pareigų. Jis pažymi, kad, keturis kartus iš eilės atnaujinus terminuotas sutartis, mokytojai Portugalijoje gali būti priimti nuolatiniam darbui, tačiau užsienyje veikiančių portugalų mokyklų mokytojams tai netaikoma. Jo tvirtinimu, tai prilygsta diskriminacijai, dėl kurios nepalankioje padėtyje atsiduria užsienyje dirbantys mokytojai.