Peticija Nr. 0722/2018 dėl žalos aplinkai, kurią lemia Akto Nr. 56/2001 ir Nutarimo Nr. 302/2001 daliniai pakeitimai, kurią pateikė Čekijos pilietis Libor Fleischans  
Peticijos duomenys  

0722/2018

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0722/2018 dėl žalos aplinkai, kurią lemia Akto Nr. 56/2001 ir Nutarimo Nr. 302/2001 daliniai pakeitimai, kurią pateikė Čekijos pilietis Libor Fleischans

Peticijos numeris: 0722/2018

Temos: Aplinka

Valstybė: Čekija

Asociacijos pavadinimas: ASEM

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: Libor Fleischhans

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad nurodyti teisės aktai nepadeda veiksmingai kontroliuoti motorinių transporto priemonių išmetamų teršalų Čekijoje. Jis mano, kad esama įvairių nesąžiningų būdų manipuliuoti kontrolės duomenimis. Todėl padidėjo tarša transporto priemonių išmetalais, kuri daro žalą visuomenės sveikatai. Peticijos pateikėjas taip pat tvirtina, kad ginčijamais teisės aktais pažeidžiamos konkurencijos taisyklės.