Peticija Nr. 0756/2019 dėl neįgaliojo kortelės ES mastu, kurią pateikė Vokietijos pilietis P. T.  
Peticijos duomenys  

0756/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0756/2019 dėl neįgaliojo kortelės ES mastu, kurią pateikė Vokietijos pilietis P. T.

Peticijos numeris: 0756/2019

Temos: Socialiniai reikalai,  Asmeniniai reikalai,  Vartotojų teisės,  Su negalia susiję klausimai

Valstybė: Europos Sąjunga

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: P. T.

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėjas palaiko neįgaliesiems taikomas lengvatas ES mastu, panašias į Vokietijoje taikomas lengvatas Vokietijos piliečiams, kuriems išduota sunkios negalios kortelė. Jis pateikia tris pasiūlymus: sunkios negalios kortelė, galiojanti visose ES šalyse nepaisant to, kur yra išduota; arba standartinė sunkios negalios kortelė, sukurta pagal Vokietijos kortelę, tačiau kiekviena valstybė narė galėtų nustatyti savo kriterijus; standartinė sunkios negalios kortelė ES mastu.