Peticija Nr. 0983/2019 dėl Italijos bankų piktnaudžiavimo pranešimais apie problemines paskolas, kurią pateikė Italijos pilietis Stefano Nicoletti asociacijos „D.E.C.I.B.A.“ vardu  
Peticijos duomenys  

0983/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 0983/2019 dėl Italijos bankų piktnaudžiavimo pranešimais apie problemines paskolas, kurią pateikė Italijos pilietis Stefano Nicoletti asociacijos „D.E.C.I.B.A.“ vardu

Peticijos numeris: 0983/2019

Temos: Finansinės paslaugos,  Pagrindinės teisės,  Ekonomika ir pinigų politika,  Vartotojų teisės,  Teisingumas

Valstybė: Italija

Asociacijos pavadinimas: associazione D.E.C.I.BA - Dipartimento Europeo Controllo Illeciti Bancari

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: Stefano Nicoletti

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėjas, šios asociacijos pirmininko pavaduotojas, skundžiasi dėl Italijos bankų taikomos netinkamos praktikos, kai jie praneša Rizikos centrui (kredito sektoriuje naudojama informavimo priemonė) apie klientus, kurie tiesiog negali vykdyti skolinių įsipareigojimų (dažnai dėl nenumatytų situacijų, kurios labai skiriasi nuo nemokumo atvejų) ir vadina juos „blogais mokėtojais“. Dėl tokio pranešimo klientas atrodo nepatikimas, todėl jam gali būti padaryta didelė žala, pavyzdžiui: atšaukiamos jau suteiktos kredito linijos, draudžiama imti naujas paskolas iš to paties ar kito banko arba draudžiama atidaryti naujas einamąsias sąskaitas. Peticijos pateikėjas nepritaria daugeliui dalykų, kurie, jo manymu, yra neteisėti ir prieštarauja Konstitucijai (teisė būti išklausytam, tinkamas procesas, nekaltumo prezumpcija), ir pabrėžia, kad bankai pažeidžia teisę į asmens duomenų apsaugą, įtvirtintą ES pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje (jau nekalbant apie ES sutarties 39 straipsnį ir SESV 16 straipsnį). Iš tiesų, jei toks pranešimas nėra pagrįstas įstatymu ir yra neproporcingas ir jei tai vyksta be suinteresuotojo asmens sutikimo, gali būti padaryta nepataisoma žala jo asmeniniam ir profesiniam gyvenimui.