Peticija Nr. 1135/2019 dėl prašymo uždrausti ES lauko zonose naudojamas ultravioletines lempas nuo vabzdžių, kurią pateikė Vokietijos pilietis Daniel Hirschbach, su dviem parašais  
Peticijos duomenys  

1135/2019

Santraukos pavadinimas: Peticija Nr. 1135/2019 dėl prašymo uždrausti ES lauko zonose naudojamas ultravioletines lempas nuo vabzdžių, kurią pateikė Vokietijos pilietis Daniel Hirschbach, su dviem parašais

Peticijos numeris: 1135/2019

Temos: Aplinka – Apsauga ir išsaugojimas,  Sveikata,  Aplinka,  Miestų plėtra,  Gyvūnų gerovė

Valstybė: Europos Sąjunga

Asociacijos pavadinimas: Daniel Hirschbach, Margarita Hirschbach

Peticijos pateikėjo duomenys  

Vardas, pavardė: Daniel Hirschbach

Peticijos santrauka  

Peticijos pateikėjas ragina uždrausti ES lauko zonose naudojamas ultravioletines lempas nuo vabzdžių. Jis teigia, kad dėl šių prietaisų žūsta daug vabzdžių.