Click to read the COVID-19 Urgency Procedure Petitions on Europarl PETITIONS Committee website

 


Lūgumrakstu procesa mērķis Eiropas Parlamentā ir nodrošināt, lai jūs varētu sazināties ar Parlamentu un īstenot savas tiesības iesniegt lūgumrakstu, kas ir vienas no visu Eiropas pilsoņu un iedzīvotāju pamattiesībām, kuras iekļautas gan Līgumā, gan Pamattiesību hartā. Vairāk par to varat lasīt Lisabonas līgumā.

Jūsu lūgumraksts ļauj Parlamentam ar Lūgumrakstu komitejas starpniecību pastāvīgi pārliecināties par faktisko situāciju Eiropas tiesību aktu īstenošanā un noskaidrot, ciktāl Eiropas iestādes spēj atrisināt jūsu norādītās problēmas.

Lūgumrakstu komitejas mērķis ir reaģēt uz visiem lūgumrakstiem un, ja iespējams, nodrošināt to leģitīmo jautājumu izskatīšanu ārpustiesas kārtībā, kuri attiecas uz ES darbības jomu un kuri ir saņemti no lūgumrakstu iesniedzējiem.

Šis portāls veidots tā, lai jūs varētu elektroniski iesniegt lūgumrakstu pēc lietotājam draudzīga un vienkārša reģistrācijas procesa; tomēr tā uzdevums ir arī ļaut iepazīties ar jautājumiem, ko mums vaicājuši citi, — tie būs pieejami apkopotā veidā —, un sniegt informāciju par jau saņemtiem lūgumrakstiem. Meklēšanas funkcija jums ļauj koncentrēt uzmanību uz jautājumiem, kas skar jūs tieši, un aplūkot, ko teikuši citi par jautājumiem, kas saistīti ar ES. Faktiski šis portāls jums arī ļauj pievienot tiešsaistē jūsu atbalstu izskatīšanas procesā esošiem lūgumrakstiem, kurus Lūgumrakstu komitejas locekļi ir atzinuši par pieņemamiem.

Ja vēlaties iesniegt lūgumrakstu papīra formātā, nav paredzēta nekāda īpaša veidlapa, ko aizpildīt, ne arī īpašs standarta paraugs, kas būtu jāievēro.

 

Tomēr

 

  • lūgumrakstā jānorāda jūsu vārds un uzvārds, valstspiederība un pastāvīgā adrese (kolektīva lūgumraksta gadījumā tajā jānorāda iesniedzēja vai vismaz pirmā parakstītāja vārds un uzvārds, valstspiederība un pastāvīgā adrese);
  • lūgumrakstam jābūt parakstītam.

 

Lūgumrakstam varat pievienot pielikumus, tostarp to apstiprinošo dokumentu kopijas, kādi jums varētu būt.

Lūgumraksts jānosūta uz šādu adresi:

 

Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētājam(-ai)

European Parliament

B-1047 BRUSSELS

 

Lūgumrakstu procedūra savā būtībā ir atklāta un pārredzama. Daudzi lūgumraksti tiek apspriesti komitejas sanāksmēs (lai noskatītos Lūgumrakstu komitejas sanāksmju ierakstu fragmentus, spiediet šeit), kur aktīvi piedalās lūgumrakstu iesniedzēji. Tomēr, ņemot vērā lūgumrakstu dažādību un saņemto lūgumrakstu lielo skaitu, ne visi lūgumraksti tiek apspriesti komitejā — deputāti var izvēlēties pieņemt par tiem lēmumu, izmantojot parasto politiskās kontroles sistēmu.

Jebkurā gadījumā lūgumraksta iesniedzēji tiek informēti katrā lūgumraksta procesa posmā un saņem priekšsēdētāja vēstuli, kurā sniegta informācija par rezultātiem.