Lūgumraksts Nr. 0003/2018, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgā Beáta Bihari, par Direktīvas 2014/52/ES 3. panta iespējamu pārkāpumu Ungārijā  
Informācija par lūgumrakstu  

0003/2018

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0003/2018, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgā Beáta Bihari, par Direktīvas 2014/52/ES 3. panta iespējamu pārkāpumu Ungārijā

Lūgumraksta numurs: 0003/2018

Temati: Vide,  Enerģētika,  Pamattiesības,  Veselība,  Lauksaimniecība,  Īpašumtiesības

Valsts: Ungārija

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: Beáta Bihari

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka viņas reģionā Ungārijā izbūvējamais 400 kW augstsprieguma līnijas projekts ir pretrunā 3. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/52/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu.Related information