Lūgumraksts Nr. 0123/2019, ko iesniedza Horvātijas valstspiederīgais V. K., par iespējamiem vides tiesību aktu pārkāpumiem Slovēnijā  
Informācija par lūgumrakstu  

0123/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0123/2019, ko iesniedza Horvātijas valstspiederīgais V. K., par iespējamiem vides tiesību aktu pārkāpumiem Slovēnijā

Lūgumraksta numurs: 0123/2019

Temati: Vide — Ietekmes novērtējumi,  Vide

Valsts: Slovēnija

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: E. P.

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, kā Eiropas Komisija ir izskatījusi viņa sūdzību par Slovēnijas valdības projektu, kurā Kopera-Dvačas dzelzceļa līnijā tiek būvēts otrais sliežu ceļš, kas, viņaprāt, radīs neatgriezenisku kaitējumu Natura 2000 teritorijai. Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis sūdzību arī Eiropas Ombudam.