Lūgumraksts Nr. 0134/2020, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais K. K., par iespējamu sabiedriskās apspriešanas trūkumu un ietekmi uz vidi saistībā ar Polijas valdības veiktu jaunas lidostas būvniecību  
Informācija par lūgumrakstu  

0134/2020

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0134/2020, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais K. K., par iespējamu sabiedriskās apspriešanas trūkumu un ietekmi uz vidi saistībā ar Polijas valdības veiktu jaunas lidostas būvniecību

Lūgumraksta numurs: 0134/2020

Temati: Vide,  Pamattiesības,  Veselība,  Vide — Piesārņojums,  Vide — Aizsardzība un saglabāšana

Valsts: Polija

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: K. K.

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Polijas valdība ir pieņēmusi īpašu likumu, kas ļauj valsts iestādēm būvēt 100 miljonu pasažieru lidostu uz dienvidiem no Varšavas bez sabiedriskās apspriešanas un ietekmes uz vidi novērtējuma. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka lidostas būvniecības plāns ir pretrunā Orhūsas konvencijai, Ainavu konvencijai un Trokšņa direktīvai. Viņš apgalvo, ka varas iestādes slēpj precīzu atrašanās vietu un plānus no vietējām kopienām. Viņš apgalvo, ka Varšavas, Modlinas un Radomas lidostu paplašināšana ir derīga alternatīva jaunajai lidostai.