Lūgumraksts Nr. 0149/2019, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais D. P., par nepieciešamību pārtraukt parādnieku cietumu darbību ASV  
Informācija par lūgumrakstu  

0149/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0149/2019, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais D. P., par nepieciešamību pārtraukt parādnieku cietumu darbību ASV

Lūgumraksta numurs: 0149/2019

Temati: Tiesiskums

Valsts: Amerikas Savienotās Valstis

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: D. P.

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka dažos Amerikas Savienoto Valstu štatos (aptuveni trešajā daļā) cietumsods joprojām tiek izmantots kā metode, lai piespiestu cilvēkus samaksāt noteiktus parādus, piemēram, nodokļus vai alimentus, un, viņaprāt, tas ir Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā paredzēto cilvēktiesību pārkāpums.Tādēļ viņš aicina ES atteikties no izdošanas līgumiem ar Amerikas Savienotajām Valstīm, līdz šī valsts pārtrauc parādnieku cietumu darbību.