Lūgumraksts Nr. 0194/2018, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Gyula Implom, par tiesas korupciju un neatkarības trūkumu Ungārijā  
Informācija par lūgumrakstu  

0194/2018

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0194/2018, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Gyula Implom, par tiesas korupciju un neatkarības trūkumu Ungārijā

Lūgumraksta numurs: 0194/2018

Temati: Krāpšana un korupcija

Valsts: Eiropas Savienība

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: Gyula Implom

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Ungārijā ir apdraudēti demokrātijas principi, ES Līgumos noteiktās pamatvērtības un ES iedzīvotāju pamattiesības. Iesākumā minot pats savu gadījumu, viņš argumentē, ka Ungārijas tiesu iestādes ir ļoti korumpētas un ka tajās trūkst neatkarības, un aicina ES iestādes rīkoties, lai aizsargātu Ungārijas iedzīvotāju pamattiesības.