Lūgumraksts Nr. 0212/2019, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais José Carvalho, par atpūtas kuģiem Nīderlandē izsniegtu starptautisko sertifikātu atzīšanu Portugālē  
Informācija par lūgumrakstu  

0212/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0212/2019, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais José Carvalho, par atpūtas kuģiem Nīderlandē izsniegtu starptautisko sertifikātu atzīšanu Portugālē

Lūgumraksta numurs: 0212/2019

Temati: Transports,  Zivsaimniecība un jūrlietas

Valsts: Portugāle

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: José Carvalho

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Nīderlandē reģistrētiem atpūtas kuģiem tiek liegta iebraukšana Portugāles piekrastes un iekšzemes ūdeņos, tā pārkāpjot ES un starptautiskos tiesību aktus. Viņš apgalvo, ka Portugāles iestādēm par derīgiem dokumentiem būtu jāatzīst atpūtas kuģu starptautiskie sertifikāti (ICP), ko Nīderlandes iestādes izsniegušas saskaņā ar ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Rezolūciju Nr. 13, pat ja šiem kuģiem nav faktiskas karoga reģistrācijas.