Lūgumraksts Nr. 0283/2018, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Sergio Santamaria Santigosa, par objektivitātes trūkumu Katalonijas audiovizuālajos plašsaziņas līdzekļos  
Informācija par lūgumrakstu  

0283/2018

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0283/2018, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Sergio Santamaria Santigosa, par objektivitātes trūkumu Katalonijas audiovizuālajos plašsaziņas līdzekļos

Lūgumraksta numurs: 0283/2018

Temati: Pamattiesības

Valsts: Spānija

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: Sergio Santamaría Santigosa

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs aicina ES veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu Katalonijas valsts televīzijas (TV3 un Catalunya Radio) objektivitātes, plurālisma un taisnīguma principu īstenošanu.