Lūgumraksts Nr. 0288/2019, ko iesniedzis Vācijas valstspiederīgais Wolfgang Gerber, par pensionēto ierēdņu diskrimināciju Vācijā  
Informācija par lūgumrakstu  

0288/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0288/2019, ko iesniedzis Vācijas valstspiederīgais Wolfgang Gerber, par pensionēto ierēdņu diskrimināciju Vācijā

Lūgumraksta numurs: 0288/2019

Temati: Sociālie jautājumi

Valsts: Vācija

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: Wolfgang Gerber

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs, pensionēts civildienesta ierēdnis, apraksta savu personisko situāciju kopš 2009. gada 1. jūlija, kad stājās spēkā jaunie Civildienesta noteikumi par civildienesta ierēdņiem. Viņš apgalvo, ka izmaiņas algu pakāpju aprēķināšanā un to ietekme uz izdienas pensiju ir diskriminējošas. Viņš aicina novērst šo iespējamo diskrimināciju vecuma dēļ pret pensionētiem federālajiem civildienesta ierēdņiem, kuri sāka strādāt pirms 1997. gada 1. jūlija.