Lūgumraksts Nr. 0294/2019, ko iesniedzis Apvienotās Karalistes valstspiederīgais T. R. par AK izstāšanos no ES  
Informācija par lūgumrakstu  

0294/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0294/2019, ko iesniedzis Apvienotās Karalistes valstspiederīgais T. R. par AK izstāšanos no ES

Lūgumraksta numurs: 0294/2019

Temati: Konstitucionāli jautājumi,  Pamattiesības

Valsts: Apvienotā Karaliste

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: T. R.

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par ES pilsonības un ar to saistīto tiesību zaudēšanu pēc AK izstāšanās no ES un aicina Eiropas Parlamentu aizsargāt viņu.