Lūgumraksts Nr. 0295/2019, ko iesniedzis Apvienotās Karalistes valstspiederīgais P. D., par nepieciešamību atcelt Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no ES, kas paziņots saskaņā ar LES 50. pantu  
Informācija par lūgumrakstu  

0295/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0295/2019, ko iesniedzis Apvienotās Karalistes valstspiederīgais P. D., par nepieciešamību atcelt Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no ES, kas paziņots saskaņā ar LES 50. pantu

Lūgumraksta numurs: 0295/2019

Temati: Pamattiesības

Valsts: Eiropas Savienība

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: P. D.

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs aicina ES darīt visu iespējamo, lai aizstāvētu to Lielbritānijas pilsoņu tiesības un intereses, kuri vēlas saglabāt ES pilsonību. Ņemot vērā to, ka ES Tiesa ir konstatējusi, ka balsošana par izstāšanos pārkāpj likumu, viņš apgalvo, ka referendums ir spēkā neesošs un ka paziņojums saskaņā ar 50. pantu ir līdzīgi spēkā neesošs. Viņš uzskata, ka Eiropas Parlamentam nevajadzētu atzīt nevienu Apvienotās Karalistes lēmumu, kas balstīts uz šo nelikumīgo kampaņu. Viņš jautā, vai ES varētu noraidīt šo paziņojumu tā vietā, lai Apvienotā Karaliste to pati atsauktu.