Lūgumraksts Nr. 0401/2019, ko asociācijas „Plataforma Toledo Limpio” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais S. S. L., par nepieciešamību mainīt Eiropas Savienības enerģētikas un vides politiku atkritumu apstrādes un apsaimniekošanas jomā  
Informācija par lūgumrakstu  

0401/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0401/2019, ko asociācijas „Plataforma Toledo Limpio” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais S. S. L., par nepieciešamību mainīt Eiropas Savienības enerģētikas un vides politiku atkritumu apstrādes un apsaimniekošanas jomā

Lūgumraksta numurs: 0401/2019

Temati: Vide — Piesārņojums

Valsts: Spānija

Apvienības nosaukums: Plataforma Toledo Aire Limpio

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: S. S.

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai enerģijas un vides politika atkritumu apstrādes un atkritumu apsaimniekošanas jomā tiktu grozīta nolūkā apturēt kaitīgo ietekmi, ko rada atkritumu sadedzināšana, kā tas, viņaprāt, ir noticis La Sagra (Toledo) teritorijā. Viņš apgalvo, ka La Sagra ir pakļauta ārkārtīgi smagam piesārņojumam, ko rada divas lielas cementa ražošanas rūpnīcas šajā teritorijā. Lūgumraksta iesniedzējs arī ziņo par to, ka rūpnīcas, kas ražo alkoholisko dzērienu “Orujo” Toledo olīvu audzēšanas reģionā, rada emisijas un lipīgus dūmus gaisā, kas ieplūst mājās un vietējiem iedzīvotājiem izraisa elpošanas problēmas. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pastāv ievērojama atšķirība starp to, ko ES paredz savos vides tiesību aktos, un to, kas faktiski notiek uz vietas, kā tas vērojams aprites ekonomikas piemērā Kastīlijas un Lamančas autonomajā apgabalā.