Lūgumraksts Nr. 0417/2019, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Michele Campanelli, par Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti nepareizu transponēšanu Itālijā  
Informācija par lūgumrakstu  

0417/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0417/2019, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Michele Campanelli, par Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti nepareizu transponēšanu Itālijā

Lūgumraksta numurs: 0417/2019

Temati: Īpašumtiesības,  Enerģētika

Valsts: Itālija

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: Michele Campanelli

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par milzīgajām izmaksām, kas viņam jāuzņemas saistībā ar siltumenerģijas skaitītāja uzstādīšanu, un sūdzas par Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti nepareizu transponēšanu Itālijā, jo transponēšanas dekrēts neļauj salīdzināt alternatīvos apkures veidus (kondensācijas katli).