Lūgumraksts Nr. 0461/2019, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais F. B. P., par to, ka netiek īstenota Regula (ES) 2015/2421, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, un Regulu (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru  
Informācija par lūgumrakstu  

0461/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0461/2019, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais F. B. P., par to, ka netiek īstenota Regula (ES) 2015/2421, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, un Regulu (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru

Lūgumraksta numurs: 0461/2019

Temati: Tiesiskums

Valsts: Spānija

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: E. P.

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka Spānijas iestādes saskaņo valsts tiesību aktus ar Regulu (ES) 2015/2421, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, un Regulu (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru. Viņš jo īpaši lūdz, lai lietās, kas saistītas ar prasījumiem, kuru apmērs ir mazāks par 5000 EUR, vairs nebūtu obligāti jāiesaista advokāts vai juridiskais pārstāvis, tomēr neizvairoties no šo juridisko profesiju pārstāvju iesaistīšanas, ja neatkarīgi no summas apspriežamajā jautājumā tas ir nepieciešams.