Lūgumraksts Nr. 0462/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marco Bava, par iespēju izmantot alternatīvas metodes Xylella fastidiosa skartu olīvkoku apstrādei  
Informācija par lūgumrakstu  

0462/2018

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0462/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marco Bava, par iespēju izmantot alternatīvas metodes Xylella fastidiosa skartu olīvkoku apstrādei

Lūgumraksta numurs: 0462/2018

Temati: Lauksaimniecība

Valsts: Itālija

Apvienības nosaukums: Socialwelfare

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: Marco Bava

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par apdraudējumu, ko rada jaunieviestie invazīvie līdzekļi slimības Xylella fastidiosa skarto olīvkoku apstrādei Apūlijas reģionā. Lūgumraksta iesniedzējs nosoda situāciju, kāda Itālijā varētu rasties pēc dekrēta, saskaņā ar kuru lauksaimniekiem jāizmanto insekticīdi, kas nav atļauti bioloģiskajā lauksaimniecībā. Šie insekticīdi ir ļoti bīstami bitēm, un to lietošanas dēļ olīveļļa varētu zaudēt bioloģisko sertifikāciju. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs ierosina alternatīvas metodes, lai aizsargātu bioloģisko lauksaimniecību.