Lūgumraksts Nr. 0464/2019, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais José Augusto Dos Santos Silva, par iespējamu nepareizu Regulas (EK) Nr. 883/2004 piemērošanu Portugālē  
Informācija par lūgumrakstu  

0464/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0464/2019, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais José Augusto Dos Santos Silva, par iespējamu nepareizu Regulas (EK) Nr. 883/2004 piemērošanu Portugālē

Lūgumraksta numurs: 0464/2019

Temati: Pensijas

Valsts: Portugāle

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: José Augusto Dos Santos Silva

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs, kuram ir tiesības uz vecuma pensiju gan Portugālē, gan Vācijā, ir neapmierināts ar Portugāles varas iestāžu veikto viņa pensijas aprēķinu. Viņš apgalvo, ka Portugāle nepareizi piemēro noteikumus, kas paredzēti Regulā Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.