Lūgumraksts Nr. 0473/2019, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Patrick Vanhoudt, par Eiropas vēlēšanu noteikumu iespējamu pārkāpumu attiecībā uz personām, kas nav Luksemburgas pilsoņi  
Informācija par lūgumrakstu  

0473/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0473/2019, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Patrick Vanhoudt, par Eiropas vēlēšanu noteikumu iespējamu pārkāpumu attiecībā uz personām, kas nav Luksemburgas pilsoņi

Lūgumraksta numurs: 0473/2019

Temati: Pamattiesības,  Balsstiesības un vēlēšanas

Valsts: Luksemburga

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: Patrick Vanhoudt

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Luksemburgas noteikumos attiecībā uz 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir bijusi vērojama diskriminācija valstspiederības dēļ. Viņš apgalvo, ka Luksemburga pieprasīja, lai vairākums katrā sarakstā iekļauto kandidātu būtu Luksemburgas valstspiederīgie.