Lūgumraksts Nr. 0476/2019, ko iesniedzis Vācijas valstspiederīgais Holger Lüers, par atraitņa (-nes) pensijas atcelšanu jaunas laulības gadījumā  
Informācija par lūgumrakstu  

0476/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0476/2019, ko iesniedzis Vācijas valstspiederīgais Holger Lüers, par atraitņa (-nes) pensijas atcelšanu jaunas laulības gadījumā

Lūgumraksta numurs: 0476/2019

Temati: Pensijas

Valsts: Vācija

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: Holger Lüers

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt, kā tiek ievērots vienlīdzīgu tiesību princips, īstenojot noteikumu par to, ka atraitne (-is) zaudē tiesības uz atraitnes (-ņa) pensiju, pamatojoties tikai uz jaunu laulību. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz pārbaudīt šīs prakses likumību un pieņemt politisku lēmumu labot šo kļūdu.