Lūgumraksts Nr. 0530/2018, ko iesniedza Zviedrijas valstspiederīgā J. S., par to, ka Vispārējā datu aizsardzības regula (VDAR) personām ar traucējumiem ierobežo piekļuvi internetam  
Informācija par lūgumrakstu  

0530/2018

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0530/2018, ko iesniedza Zviedrijas valstspiederīgā J. S., par to, ka Vispārējā datu aizsardzības regula (VDAR) personām ar traucējumiem ierobežo piekļuvi internetam

Lūgumraksta numurs: 0530/2018

Temati: Patērētāju tiesības,  Invaliditātes jautājumi,  Dzimumu līdztiesības,  Pamattiesības,  Veselība

Valsts: Eiropas Savienība

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: E. P.

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējai ir neiropsihiski traucējumi un sava veselības stāvokļa dēļ viņa profesionālo un privāto saraksti, tostarp arī saistībā ar ārstēšanos, veic pa e-pastu. Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz VDAR radītajiem ierobežojumiem, jo saskaņā ar šo regulu uzņēmumi internetā nedrīkst nosūtīt medicīniskus datus lietotājiem, kuri vēlas koplietot personas (medicīniskus) datus, neradot viņiem iespēju izvēlēties šādu iespēju. Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par šo iespējamo tiesību akta nepilnību un uzsver, ka šāds papildinājums nevis ierobežotu, bet gan paplašinātu katras personas tiesības.Related information