Lūgumraksts Nr. 0564/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais J. K., par lauksaimniecības zemes aizaugšanu  
Informācija par lūgumrakstu  

0564/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0564/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais J. K., par lauksaimniecības zemes aizaugšanu

Lūgumraksta numurs: 0564/2019

Temati: Lauksaimniecība

Valsts: Vācija

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: E. P.

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumrakstā aicināts prasīt, lai lauksaimniecības zemes īpašnieki ļautu aizaugt 5 % savu lauksaimniecības zemes platību. Koki un dzīvžogi varētu palīdzēt samazināt trokšņa līmeni. Šajās platībās varētu patverties dzīvnieki, bet koki izdalītu skābekli Zemes īpašnieki paši varētu lemt, kurām platībām ļaut aizaugt. Tas ļautu viņiem šādiem nolūkiem atvēlēt platības, kurās apstākļi ierobežo lauksaimnieciskās ražošanas iespējas.