Lūgumraksts Nr. 0572/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais F. K., attiecībā uz maksu par Vācijas valsts televīzijas un radio apraidi  
Informācija par lūgumrakstu  

0572/2018

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0572/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais F. K., attiecībā uz maksu par Vācijas valsts televīzijas un radio apraidi

Lūgumraksta numurs: 0572/2018

Temati: Iekšējais tirgus,  Informācijas sabiedrība un plašsaziņas līdzekļi,  Konkurence

Valsts: Vācija

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: E. P.

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Vācijas valsts televīzijas un radio apraides pakalpojumu valsts subsīdiju sistēmu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas ir valsts atbalsts un var radīt konkurences izkropļojumus. Lūgumraksta iesniedzējs jo īpaši ir nobažījies par nozīmīgu sporta pasākumu, piemēram, futbola turnīru, un jo īpaši Pasaules kausa, finansēšanu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šādu notikumu publiskā apraide un to netiešais finansējums veicina arvien lielākas atlīdzības nodrošināšanu sportistiem un valsts amatpersonām, kas saistītas ar šādiem notikumiem. Viņš aicina ES iestādes nodrošināt, ka Vācijas Federatīvajai Republikai tiek uzdots mainīt pašreizējos valsts televīzijas un radio apraides noteikumus tā, lai novērstu lūgumrakstā minēto valsts subsīdiju piešķiršanu lieliem sporta pasākumiem.