Lūgumraksts Nr. 0897/2018, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais R. S. G., par darbinieku iespējami krāpniecisku pieņemšanu darbā Spānijas valsts pārvaldes iestādēs, pārkāpjot Direktīvu 1999/70/EK  
Informācija par lūgumrakstu  

0897/2018

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 0897/2018, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais R. S. G., par darbinieku iespējami krāpniecisku pieņemšanu darbā Spānijas valsts pārvaldes iestādēs, pārkāpjot Direktīvu 1999/70/EK

Lūgumraksta numurs: 0897/2018

Temati: Nodarbinātība

Valsts: Spānija

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: R. S.

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Spānijas valsts pārvaldes iestādes pārkāpj Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvu 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku, jo pieņem darbā pagaidu darbiniekus, kuri atrodas nevienlīdzīgā situācijā salīdzinājumā ar pārējiem publiskā sektora darbiniekiem.