Lūgumraksts Nr. 1034/2019, ko Spānijas Veselības un integratīvās medicīnas sabiedrības, kā arī Valsts homeopātijas asamblejas, vārdā iesniegusi Spānijas valstspiederīgā Isabel Giralt, par integratīvu medicīnu  
Informācija par lūgumrakstu  

1034/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 1034/2019, ko Spānijas Veselības un integratīvās medicīnas sabiedrības, kā arī Valsts homeopātijas asamblejas, vārdā iesniegusi Spānijas valstspiederīgā Isabel Giralt, par integratīvu medicīnu

Lūgumraksta numurs: 1034/2019

Temati: Veselība

Valsts: Eiropas Savienība

Apvienības nosaukums: Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, Asociación Española de Médicos Integrativos, Federación Española de Sanitarios por la Medicina Integrativa, Sociedad de Acupuntura Médica de España, Asociación Española de Médicos Naturistas, Asamblea Nacional de Homeopatía.

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: Isabel Giralt

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzēja aicina ES nosodīt Spānijas valdību par to, ka tā ir sākusi reklāmas kampaņu valsts plašsaziņas līdzekļos pret to, ko tā dēvē par „pseidoterapijām” – „Plānu pret pseidoterapijām un pseidozinātnēm”. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju valdība šajā kampaņā ir ieguldījusi vairāk nekā EUR 1,1 miljonu, ar kuru tā mēģina diskreditēt noteiktas terapijas, kuras, pēc lūgumraksta iesniedzējas domām, ir labvēlīgas veselībai un kuras iesaka tūkstošiem profesionāļu, kas tās izraksta veselības, slimību profilakses un pacientu labsajūtas panākšanai. Šādas terapijas ietver akupunktūru, ko izmanto sāpju ārstēšanai vai kā homeopātisku līdzekli un ko ES uzskata par zālēm saskaņā ar 1. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm. Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par kavēšanos ar noteikumiem par homeopātisko medicīnu, jo 2018. gada 28. aprīlī Oficiālajā valsts vēstnesī tika publicēts 2018. gada 27. aprīļa rīkojums SSI/425/2018, kurā norādīts, ka homeopātiskās zāles ir jālicencē. Lūgumraksta iesniedzēja aicina: • noteikt Spānijas valstij pienākumu ievērot Eiropas tiesību aktus šajā veselības aprūpes jomā; • izstrādāt tiesisko regulējumu Eiropas līmenī, lai nodrošinātu, ka integratīvā medicīna, tās terapija un prakse tiek veikta droši un tiek akadēmiski un zinātniski reglamentēta, lai reaģētu uz augošo pacientu pieprasījumu šajā jomā, ļaujot pacientiem brīvi izvēlēties terapiju, kurai viņi dod priekšroku, un profesionāļiem – brīvi strādāt savā profesijā.