Lūgumraksts Nr. 1095/2019, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais C. M. R. C., par cilvēktiesību pārkāpumiem pret miermīlīgiem aktīvistiem Kubā  
Informācija par lūgumrakstu  

1095/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 1095/2019, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais C. M. R. C., par cilvēktiesību pārkāpumiem pret miermīlīgiem aktīvistiem Kubā

Lūgumraksta numurs: 1095/2019

Temati: Ārējās attiecības

Valsts: Kuba

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: C. R.

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Kubā atkārtoti tiek pārkāptas miermīlīgu cilvēktiesību aktīvistu tiesības. Lūgumraksta iesniedzējs ziņo, ka 2019. gada 1. oktobrī opozīcijas loceklis José Daniel Ferrer García (Kubas Patriotiskās savienības ģenerālkoordinators, UNPACU) tika piespiedu kārtā izvests no viņa mājām. Viņš arī norāda, ka saskaņā ar Kubas Cilvēktiesību novērošanas centra ziņojumu pašlaik šajā valstī ir 119 politieslodzīto un ka 2019. gada septembrī tika patvaļīgi arestēts aptuveni 481 valdības oponents, kurš miermīlīgi protestēja. Lūgumraksta iesniedzējs aicina piemērot „ES un Kubas dialoga nolīguma“ 85. panta 2. punktu un veikt piesardzības pasākumus, lai aizsargātu apdraudēto personu integritāti un cieņu.